Category Archives: ข่าวประกาศ

แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์

จากที่มีการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ “WannaCry” โดยมัลแวร์ดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่ ซึ่งหากไม่จ่ายเงินตามที่เรียก จะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ โดยอาศัยจุดอ่อนที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ซึ่งนิสิตจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารก่อนวันลงทะเบียนอย่างน้อย 2 วันทำการเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้

ประกาศมก. เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E49/2560 กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พ.ค. 2560

ประกาศมก. เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเว็บไซต์กลางแบบรวมศูนย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเว็บไซต์กลางแบบรวมศูนย์ จำนวน 5,000 หน่วย (License) กำหนดยื่นซองวันที่ 24 เม.ย.-4 พ.ค. 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศมก. เรื่อง สอบราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ กำหนดยื่นซองวันที่ 24 เม.ย.-4 พ.ค. 2560 เวลา 8.30-16.30 น.