Category Archives: ข่าวประกาศ

ประกาศมก. เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 8 KVA

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 8 KVA จำนวน 4 เครื่อง กำหนดยื่นซองวันที่ 6-17 ก.ค. 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บสารสนเทศนิสิต โดยนิสิตจะต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศมก. เรื่อง สอบราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ กำหนดยื่นซองวันที่ 4 – 14 ก.ค. 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Petya

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีรายงานการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ตัวใหม่ ในชื่อ Petya หรือ Petwrap ซึ่งเป็นมัลแวร์ประเภทแพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของระบบ SMBv1 เช่นเดียวกับมัลแวร์ WannaCry

แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์

จากที่มีการแพร่ระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ชื่อ “WannaCry” โดยมัลแวร์ดังกล่าว มีจุดประสงค์หลักเพื่อเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่ ซึ่งหากไม่จ่ายเงินตามที่เรียก จะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ โดยอาศัยจุดอ่อนที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows