Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น.