Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่งวิศวกร/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่งวิศวกร/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์) กำหนดรายงานตัวภายในวันอังคารที่ 23 พ.ค. 60 และกำหนดสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 24 พ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 708

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.30 น. (วันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.30 น. (วันและเวลาราชการ)