Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา กำหนดสอบวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่งวิศวกร/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)