Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา กำหนดสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กำหนดรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.