Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา