Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์