Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ