Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 26

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อายุ 9-15 ปี) เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว – Crystal Brain Youth Camp รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 23-27 เม.ย. 2561

กำหนดประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมหารือแนวทางดำเนินการด้านสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 33

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33

เนื่องด้วยสำนักบริการคอมพิวเตอร์จะครบรอบปีที่ 33 ของการสถาปนาหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 ในการนี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การรับรู้ข่าวสาร การแสวงหาความรู้หรือการเรียนรู้

แจ้งเวลาทำการช่วงงานเกษตรแฟร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเวลาทำการช่วงงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561