Category Archives: ข่าว/กิจกรรม

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 – 27 พ.ค. 2561

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561