Category Archives: ข่าว/กิจกรรม

ประกาศมก. เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัส จำนวน 5200 License

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 5200 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญบุคลากรมก. เข้าร่วมงานสัมมนา IT Workshop

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ร่วมกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานสัมมนา IT Workshop ครั้งที่ 1  หัวข้อ การศึกษาไทยกับเทคโนโลยี 4.0  ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ประกาศระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาเขตบางเขน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาเขตบางเขนบางพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 6 เม.ย. 2561 (วันหยุดราชการ – วันจักรี) ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เนื่องจากการไฟฟ้าเขตบางเขนแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

แจ้งวันปิดทำการประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอแจ้งวันปิดทำการประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ทั้งจุดบริการและสำนักงานส่วนกลาง

บริการอัพเดทระบบปฏิบัติการวินโดวส์ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ

บริการ Windows Server Services Update หรือ WSUS เป็นบริการอัพเดทระบบปฏิบัติการวินโดวส์ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ เพียงดาวน์โหลดและติดตั้งใช้งาน ซึ่งบริการอัพเดทนี้ มีข้อดี คือ เป็นการอัพเดทผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย