Category Archives: ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.

แจ้งกำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า

กำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าของอุปกรณ์เครือข่าย ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ซึ่งส่งผลให้หน่วยงาน/อาคาร ดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

กิจกรรม Easy Security … เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “Easy Security … เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างปลอดภัย” 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560