บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย ส่งเสริมให้ใช้งานโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง อาทิ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส More »

เว็บมก. ได้รับการจัดอันดับเว็บอันดับที่ 2 ของประเทศ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเว็บที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดอันดับที่ 2 ของประเทศ โดย uniRank TM More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการ Microsoft Imagine

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต และอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM More »

 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 – 27 พ.ค. 2561

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ขยายเวลาให้บริการลานอเนกประสงค์ชั้น 1 (ช่วงสอบปลายภาค)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นจุดอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนก่อนสอบ ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น.

แจ้งผู้ใช้งานภายนอกปรับการตั้งค่าเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam ใหม่

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง certificate ของเครือข่าย eduroam ใหม่ จึงขอให้ผู้ใช้งานภายนอกที่มาใช้งานเครือข่าย eduroam ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับการตั้งค่าใหม่