เว็บมก. ได้รับการจัดอันดับเว็บอันดับที่ 2 ของประเทศ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเว็บที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดอันดับที่ 2 ของประเทศ โดย uniRank TM More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการ Microsoft Imagine

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต และอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM More »

 

รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนสมองแก้ว

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนสมองแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 26 โดยสามารถสมัครได้ที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ชั้น7) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

ปิดระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการปิดระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 21.00-22.00 น. โดยจะส่งผลให้บางเขนและวิทยาเขตไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เยี่ยมชมดูงานระบบการลาออนไลน์และระบบระบบสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคุณชุติมา เทพเฉลิม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานระบบการลาออนไลน์และระบบสแกนลายนิ้วมือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือบริการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความร่วมมือข้อตกลงบริการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. โดยจัดพิธีลงนามและมอบบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561