เว็บมก. ครองแชมป์อันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ครั้งซ้อน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเว็บที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการ Microsoft Imagine

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต และอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM More »

 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.

แจ้งกำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า

กำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าของอุปกรณ์เครือข่าย ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ซึ่งส่งผลให้หน่วยงาน/อาคาร ดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

กิจกรรม Easy Security … เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “Easy Security … เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างปลอดภัย” 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560