ภูมิพล กษัตริยาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ More »

ประกาศเตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่

นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. ควรเร่งดำเนินการตั้งค่าความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์และอัพเดทวินโดวส์อย่างเร่งด่วน More »

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ปี 60

ขอเชิญชวนบุคลากรมก. ร่วมสมัครเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ไม่มีค่าใช้จ่าย ประจำปีพ.ศ. 2560 More »

บริการ Microsoft Imagine

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ ภายใต้บริการเสริมของ KU-Microsoft Office 365 More »

KU Cloudbox ... ฟรี !! พื้นที่ 10GB

บริการพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับนิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. More »

 

OCS Roadmap … ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนะนำวิธีป้องกันมัลแวร์ WannaCry

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัด OCS Roadmap … ลงพื้นที่ให้ความรู้และแนะนำวิธีป้องกันมัลแวร์ WannaCry ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่งวิศวกร/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์)

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ซึ่งนิสิตจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารก่อนวันลงทะเบียนอย่างน้อย 2 วันทำการเท่านั้น จึงจะสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้

หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาการครูประจำการ สพฐ.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการครูประจำการ สพฐ. โดยวิทยากรรศ.ยืน ภู่วรวรรณ และคณะวิทยากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคิวบิกครีเอทีฟ จำนวน 4 หลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา (ตำแหน่งวิศวกร/นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์) กำหนดรายงานตัวภายในวันอังคารที่ 23 พ.ค. 60 และกำหนดสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 24 พ.ค. 60