ภูมิพล กษัตริยาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ More »

เว็บมก. ครองแชมป์อันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ครั้งซ้อน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเว็บที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการ Microsoft Imagine

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต และอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM More »

 

ขอแจ้งปิดระบบฐานข้อมูลนิสิตและบุคลากร

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งกำหนดปิดระบบฐานข้อมูลนิสิตและบุคลากร (โอราเคิล) เพื่อปรับปรุงค่าคอนฟิกของระบบในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 12.00-13.00 น. โดยระบบที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลโอราเคิลจะไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา กำหนดสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญชวนนิสิต ร่วมโครงการ Digital KU Citizen

ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านไอที โดยนิสิตจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองบนโลกออนไลน์ แนวคิด Blockchain Technology

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กำหนดรายงานตัวผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มแจ้งข้อขัดข้องเครือข่าย (เวอร์ชั่นทดสอบ)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งข้อขัดข้องเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (เวอร์ชั่นทดสอบ) สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งสถานะการใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (บางเขน)