ฟีเจอร์ใหม่หลังอัพเกรด … KU Cloudbox

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ พัฒนาและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่บนระบบ KU Cloudbox สำหรับจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. ที่เว็บ https://cloudbox.ku.ac.th/ โดยฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นหลังจากอัพเกรดระบบ (28 เม.ย. 59) มีดังนี้

FB-cloudbox_4-59

  • ปรับรูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ (Interface)
  • เพิ่มบริการ Tag สำหรับเอกสารหรือข้อมูลที่แชร์ เพื่อให้สามารถค้นหาเอกสารจาก Tag ได้ในภายหลัง
  • เพิ่มบริการช่อง Comments ระหว่างผู้แชร์เอกสารและผู้เข้าถึงเอกสาร ให้สามารถโต้ตอบสื่อสารระหว่างกัน

VDO แนะนำการใช้งาน: https://www.facebook.com/ocs.ku/videos/996719520353529/

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=3017

พัฒนาโดยฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริการคอมพิวเตอร์