การต่ออายุ License โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Kaspersky

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการต่ออายุ License โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Kaspersky แล้ว เพียงผู้ใช้งานเปิดใช้งานเครื่องและเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ระบบจะทำการต่ออายุ License โปรแกรม Kaspersky ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจสอบการต่ออายุจากโปรแกรม โดยไปที่เมนู License > แสดงวันที่หมดอายุ

FB-kasperskyLicense

ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานท่านใดไม่ได้รับการต่ออายุ License โดยอัตโนมัติ ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิม และดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งใหม่ได้ ที่เว็บ https://download.ku.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม: HELPDESK ฝ่ายบริการสารสนเทศ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43 หรืออีเมล. hrlpdesk@ku.ac.th