ขอเชิญร่วมงานเสวนา หัวข้อ IT for Non IT ตอน Don’t WannaCry

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา หัวข้อ “IT for Non IT ตอน Don’t WannaCry” ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดยผศ.ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเสวนาได้ไม่มีค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง) ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/NBthsz

1497828590591_2

ทั้งนี้ งานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mini KU-KM59 ของมหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักหอสมุด และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์