ติดต่อเรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  logo
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622501, 622555 และ 622541-3
แฟกซ์. 0-2562-0950
อีเมล. webmaster-cpc@ku.ac.th, helpdesk@ku.ac.th
เฟซบุ๊ก. http://www.facebook.com/ocs.ku
ยูทูป. http://www.youtube.com/user/ocsku2012