คำถามเกี่ยวกับ: บริการ Microsoft Imagine

คำถามเกี่ยวกับ: บริการ Microsoft Imagine

ถาม: หากต้องการใช้บริการ Microsoft Imagine ต้องทำอย่างไร
ตอบ: หลังวัน 25 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 1.) เปิดอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (…..@ku.th) และค้นหา email ที่มีหัวข้อ ( Subject ) ว่า Your school created a Microsoft Imagine Webstore account for you และทำตามขั้นตอนที่ระบุในอีเมลนั้น  2.) ถ้าไม่พบอีเมล์นี้ ให้หาใน Folder SPAM ด้วย 3.) ถ้าหาแล้วหาอีกก็ไม่พบอีเมล์ที่มีหัวข้อดังกล่าว หรือลบอีเมล์นั้นไปแล้ว ให้แจ้งได้ที่ระบบ itsupport (วิธีแจ้งปัญหาคลิกที่นี่

ถาม: บริการ Microsoft Imagine ให้บริการสำหรับใครบ้าง
ตอบ: บริการ Microsoft Imagine นี้จัดเป็นบริการเสริมภายใต้บริการของ Microsoft ซึ่งให้บริการเฉพาะนิสิตและอาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM - Science, Technology, Engineering และ Mathematics ที่เว็บ onthehub.com ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กพส. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ถาม: ใช้อีเมล์และรหัสผ่านของมหาวิทยาลัยกับ onthehub.com โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านลิงค์ที่ส่งมาในอีเมล์เลยได้หรือไม่
ตอบ: ไม่สามารถทำได้ จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่ส่งมาในอีเมลเท่านั้น

ถาม: ถ้าได้รับอีเมล์ที่มีหัวข้อว่า Your school created a Microsoft Imagine WebStore account for you แล้วจะต้องกดตรงไหนเพื่อลงทะเบียน
ตอบ: กดที่ Click here to complete your registration แล้วกรอกชื่อ นามสกุล และรหัสผ่าน

ถาม: “นิสิตเก่า” ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจะขอมี Account ในโครงการ Imagine  ได้หรือไม่?
ตอบ: นิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

ถาม: หากลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: แจ้งได้ที่ระบบ itsupport (วิธีแจ้งปัญหาคลิกที่นี่ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ HELPDESK โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43 (เวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. ปิดพักเที่ยง

ถาม: ซอฟท์แวร์ที่นำมาติดตั้ง มีระยะเวลาในการใช้งานนานเท่าไหร่
ตอบ: โปรแกรมที่ติดตั้งไปแล้วในเครื่อง จะสามารถใช้ได้ตลอดระยะเวลาแม้จะจบการศึกษาแล้ว (ห้ามใช้ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์) แต่จะไม่สามารถดาวน์โหลดใหม่ได้

ถาม: ซอฟท์แวร์ที่ติดตั้ง เช่น ดาวน์โหลดและติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 10 ในเครื่องตนเอง แล้วจะนำไปลงกับเครื่องอื่น ๆ ได้อีกหรือไม่
ตอบ: ไม่ได้ แต่ละซอฟท์แวร์จะอนุญาตให้ใช้ได้เพียงเครื่องเดียว และใช้เพื่อการศึกษาและวิจัยเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้า หากตรวจพบจะยกเลิกสิทธิที่ได้ทั้งหมดทันที