บริการการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย

บริการห้องถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลระหว่างวิทยาเขต ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการถ่ายทอดการประชุม อบรม หรือสัมมนาระหว่างวิทยาเขตได้ โดยมีห้องถ่ายทอดสัญญาณต้นทางจากวิทยาเขตบางเขนอยู่ที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และปัจจุบันมีจุดรับส่งสัญญาณ ดังนี้

tele

  • วิทยาเขตบางเขน: อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และอาคารสารนิเทศ 50 ปี
  • วิทยาเขตกำแพงแสน: ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาเขตศรีราชา: ห้อง 1404 อาคารศูนย์เรียนรวม
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร: ห้อง1-411 อาคารบริหาร และห้อง2-302 อาคารศูนย์เรียนรวม

จำนวนผู้ใช้ห้อง
หมายเลข ความจุ ข้อมูลเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียม (ครึ่งวัน/เต็มวัน :บาท)
906 5 ภาพ 1,400/2,400
904 10 ภาพ 2,200/4,000
915 15 ภาพ 2,700/5,000

หมายเหตุ: ห้องการเรียนการสอน/ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ความจุตั้งแต่ 1-15 ท่าน โดยให้บริการห้องพร้อมระบบ Tele-Conference

สอบถามเพิ่มเติม: งานบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622535-38