Tag Archives: maintenance

ประกาศระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาเขตบางเขน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาเขตบางเขนบางพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 6 เม.ย. 2561 (วันหยุดราชการ – วันจักรี) ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. เนื่องจากการไฟฟ้าเขตบางเขนแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

กำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. เพื่อรักษาเสถียรสภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

ประกาศแจ้งปิดระบบฐานข้อมูลเว็บอาจารย์ที่ปรึกษา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอประกาศแจ้งปิดระบบฐานข้อมูลเว็บอาจารย์ที่ปรึกษา (https://advisor.ku.ac.th) ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-13.00 น.

กำหนดการปิดปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 8.00-20.00 น.

กำหนดการปรับปรุงสายสัญญาณใยแก้วนำแสงอาคารหอพักมก. ซอยพหลโยธิน 45

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ณ บริเวณพื้นที่อาคารหอพักนิสิตและอาคารหอพักบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ.พหลโยธิน 45 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น.