Tag Archives: network

ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งกำหนดปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) ของมหาวิทยาลัยได้ในบางช่วงเวลา

แบบฟอร์มแจ้งข้อขัดข้องเครือข่าย (เวอร์ชั่นทดสอบ)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งข้อขัดข้องเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (เวอร์ชั่นทดสอบ) สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งสถานะการใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (บางเขน)

สบค. ร่วมให้บริการเครือข่ายไร้สายในโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมให้บริการเครือข่ายไร้สาย โดยเพิ่มจุดบริการที่มีความเร็วสูงสุด 10gbps รองรับนิสิตเข้าร่วมงาน “โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” จำนวนกว่า 2500 คนต่อวัน ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

สบค. ร่วมแนะนำบริการด้านไอทีในงานประชุมสัมมนาอาจารย์มก. ประจำปี 2560

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมออกบูธแนะนำการบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยแก่อาจารย์ ในงานประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 2560″ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560