Tag Archives: network

แบบฟอร์มแจ้งข้อขัดข้องเครือข่าย (เวอร์ชั่นทดสอบ)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งข้อขัดข้องเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (เวอร์ชั่นทดสอบ) สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งสถานะการใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (บางเขน)

สบค. ร่วมให้บริการเครือข่ายไร้สายในโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมให้บริการเครือข่ายไร้สาย โดยเพิ่มจุดบริการที่มีความเร็วสูงสุด 10gbps รองรับนิสิตเข้าร่วมงาน “โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” จำนวนกว่า 2500 คนต่อวัน ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

สบค. ร่วมแนะนำบริการด้านไอทีในงานประชุมสัมมนาอาจารย์มก. ประจำปี 2560

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมออกบูธแนะนำการบริการด้านไอทีของมหาวิทยาลัยแก่อาจารย์ ในงานประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 2560″ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศมก. เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 36 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E49/2560 กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พ.ค. 2560