การประกันคุณภาพ

ข้อมูลประกอบการประเมินผลการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ แยกตามรายปีงบประมาณ ดังนี้

  • ปี 2560 คลิ๊ก
  • ปี 2559 คลิ๊ก