สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์

🔖 ป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่ายๆ โดย 5 วิธีหลักๆ ดังต่อไปนี้ ✅ ตรวจสอบรายชื่ออีเมล์ที่ได้รับ อาจมาในรูปแบบของผู้ไม่หวังดี ที่ตั้งชื่ออีเมล์ใกล้เคียงกับอีเมล์บุคคลที่เรารู้จัก เช่น smile@ku.ac.th ผู้ไม่หวังดีอาจเปลี่ยนเป็น smi1e@ku.ac.th โดยเลข 1 แทนตัวอักษรตัวแอล

บริการห้องศึกษากลุ่มย่อยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

📚 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องศึกษากลุ่มย่อยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต ใช้บริการได้ที่ HELPDESK (Counter Services) ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ☑ สามารถจองใช้ห้องได้ที่ HELPDESK (Counter Services) ชั้น 2

การยืนยันตนเพื่อขอ User กับ password นนทรี

📋 นิสิตต้องกรอกประวัติให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนการยืนยันตัวตน ต้องทำทุกขั้นตอนให้ครบ ยืนยัน -> ตั้งรหัสผ่าน -> ใส่คำถามคำตอบกู้คืน และ รหัสผ่านสำหรับกู้คืน 1. ไปที่ https://accounts.ku.ac.th กดปุ่มยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ รหัสนิสิต เช่น 6200000000 ,เลขบัตรประชาชน