การจัดเก็บข้อมูลสำหรับการจัดอันดับ UI Green Metric ประจำปี 2023

การจัดเก็บข้อมูลสำหรับการจัดอันดับ UI Green Metric ประจำปี 2023
หน่วยงาน : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด