บริการ Cloud Services

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบบริการ Cloud Services เพื่อสนับสนุนการใช้งานแบบไม่มีข้อจำกัดทั้งด้านเวลา สถานที่ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถได้รับความสะดวกสบายจากบริการต่าง ๆ ดังนี้

  • KU Cloud Box: บริการพื้นที่จัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลขนาดใหญ่แบบออนไลน์ ขนาด 10GB ต่อท่าน (อัพโหลดสูงสุด ครั้งละ 500MB) โดยสามารถจัดเก็บและ แบ่งปันไฟล์ขนาดใหญ่ผ่าน URL และกู้คืนข้อมูลย้อนหลังได้นาน 30 วัน คลิ๊ก
  • เอกสารประกอบการอบรม “โครงการส่งเสริมการใช้งาน KU Cloud Storage (วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์) ดาวน์โหลดได้ ที่นี่