บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ KU Webmail เป็นบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี โดยชื่ออีเมลที่ได้รับจะเป็นชื่อเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี และเติมท้ายด้วย @ku.ac.th สามารถใช้บริการได้ที่เว็บ http://webmail.ku.ac.th

การใช้งานผ่าน Mail Client

email

ผู้ใช้บริการสามารถใช้โปรแกรม Mail Client อื่น เช่น Microsoft Outlook, Eudora หรือ Mozilla Thunderbird เพื่อรับส่งจดหมาย
ผ่านโปรโตคอล POP3 และ IMAP ได้ โดยสำนักฯ พัฒนาระบบให้มีการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัยด้วยระบบ SSL
(Secure Socket Layer) ที่ทำงานร่วมกับ Mail Client และเซิร์ฟเวอร์ วิธีการตั้งค่า คลิก

ข้อควรรู้

 • นิสิตรหัส 58 เป็นต้นไป จะไม่มีบัญชีอีเมลในรูปแบบ @ku.ac.th โดยจะมีอีเมลในรูปแบบ @ku.th แทน ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยบัญชีผู้ใช้ KU-Google ที่เว็บ https://mail.google.com หรือ http://mail.ku.th (ขอมีบัญชี KU-Google ได้ ที่นี่ / กรณีเป็นศิษย์เก่า สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ที่นี่)
 • สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่มีนโยบายให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับต่าง ๆ อาทิ บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน
  ผ่านทางอีเมลตอบกลับ กรุณาตรวจสอบและอย่าหลงเชื่ออีเมลหลอกลวงที่มีลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีกรณีเร่งด่วนใด สำนักฯ จะดำเนินการแจ้งประกาศ
  ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของสำนักฯ เท่านั้น
 • คู่มือการใช้งานระบบรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (KU Webmail) เช่น การสร้างสมุดรายชื่อ การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวการค้นหาอีเมล คลิก
 • การตรวจสอบโควต้าการใช้งาน Email Forward คู่มือการติดตั้งเมลไคล์เอนต์ ขั้นตอนการแจ้งสแปมเมล FAQ คลิก
 • กรณีผู้ใช้งานพบปัญหา Spam mail หรือ Phishing Mail สามารถส่งต่ออีเมลดังกล่าวมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่อีเมล antispam@ku.ac.th
  เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการต่อไป
 • ข้อปฏิบัติในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก