บริการการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย (VDO Conference)

บริการห้องถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลระหว่างวิทยาเขต ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการถ่ายทอดการประชุม อบรม หรือสัมมนาระหว่างวิทยาเขตได้ โดยมีห้องถ่ายทอดสัญญาณต้นทางจากวิทยาเขตบางเขนอยู่ที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และปัจจุบันมีจุดรับส่งสัญญาณ ดังนี้

tele
  • วิทยาเขตบางเขน: อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และอาคารสารนิเทศ 50 ปี
  • วิทยาเขตกำแพงแสน: ห้องเธียร์เตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาเขตศรีราชา: ห้อง 1404 อาคารศูนย์เรียนรวม
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร: ห้อง1-411 อาคารบริหาร และห้อง2-302 อาคารศูนย์เรียนรวม

หมายเหตุ : ห้องการเรียนการสอน /ประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ความจุตั้งแต่ 1-15 ท่าน โดยให้บริการห้องพร้อมระบบ Tele-Conference

สอบถามเพิ่มเติม: งานบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622535-38