บริการแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาบริการแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ผ่านอุปกรณ์พกพา รวมถึงเพื่อให้สอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดังนี้

application-phone
  • KULife :  เป็น mobile application สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะแรกเฉพาะบุคลากรที่เคยได้รับสลิปเงินเดือนจากกองคลัง) เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับยุคดิจิทัลและสนับสนุนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 Android | iOS  
  • iDKU : สร้างกรอบรูป iDKU สำหรับภาพถ่ายหรือภาพบุคคลเพื่อนำไปใช้สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการแสดงอัตลักษณ์และตัวตนของนิสิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดอันดับ TOP VOTE เช่น การประกวดดาว-เดือนคณะผ่านแอพ iDKU ได้ Android | iOS 
  • NisitKU: แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศนิสิตบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน สำหรับตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสิทธิ์และกำหนดเวลาการลงทะเบียน ผลการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน และตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคาร Android  | iOS
  • InsideKU: แอปพลิเคชันสำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ อาทิ ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย งานเกษตรแฟร์ งานพระราชทานปริญญาบัตร รายงานคุณภาพอากาศ การใส่กรอบภาพ เส้นทางเดินรถมหาวิทยาลัย แผนที่ หอพัก เส้นทางจักรยาน เป็นต้น Android | iOS 
  • KingRama9@KU: ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน Mobile Application KingRama9@KU “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์” รวมภาพและเรื่องราวสุดประทับใจ ครั้งเสด็จฯ ม.เกษตรศาสตร์แต่ละทศวรรษ ในรูปแบบ Timeline พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนผ่านแอปได้ทันที Android | iOS อยู่ระหว่างปรับปรุง