บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS) และห้องศึกษากลุ่มย่อย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. ประกอบด้วยโซนใช้งานแบบบุคคล และห้องศึกษากลุ่มย่อย  พร้อมระบบจองใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ และบริการงานพิมพ์ผ่านระบบโควต้าเติมเงิน

การบริการ

 • บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ KITS
  • สามารถจองใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (แบบบุคคล) ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่เว็บ https://bookkits.ocs.ku.ac.th
  • จองใช้งานล่วงหน้าได้นาน 1 สัปดาห์ และสามารถใช้งานได้ครั้งละ 1 ชม. (แต่ไม่จำกัดชั่วโมงต่อวัน)
  • บริการเครื่องแสกนเนอร์/เครื่องสำเนาเอกสารและงานพิมพ์
 • บริการห้องศึกษากลุ่มย่อยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต
  • สามารถจองใช้ห้องได้ที่ HELPDESK (Counter Services) ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (จองใช้งานล่วงหน้าได้ 1 วัน) ผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่เว็บ https://mis-services.ku.ac.th/ROOM/discussion/book_panel_900.php 
  • ความจุ 3-6 ที่นั่งต่อห้อง
  • ต้องใช้บัตรนิสิตอย่างน้อย 3 คน ในการจองและยืนยันการใช้งาน สามารถใช้งานได้สูงสุดครั้งละ 4 ชม./วัน
  • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/ห้อง
  • บริการกระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด/ห้อง (ปากกาไวท์บอร์ด นิสิตต้องนำมาเอง)
study-room

ให้บริการเครื่องพิมพ์ Double A Fast Print

สถานที่และเวลาทำการ

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ KITS
  • สามารถใช้บริการได้ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ KITS ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.  (ไม่ปิดให้บริการเวลาพักกลางวัน) ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ
 • ห้องศึกษากลุ่มย่อย
  • สามารถใช้บริการได้ที่ HELPDESK (Counter Services) ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. (ไม่ปิดให้บริการจองใช้งานเวลาพักกลางวัน) ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ