บริการระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital KU) และบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th/ ด้วยรหัสผ่านชุดเดียว (Single Password) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดจำรหัสผ่านของผู้ใช้งาน สำหรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริการเสริมต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ผู้ใช้งานที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ นิสิตใหม่ บุคลากรใหม่ จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบในครั้งแรก ที่เมนู “การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อขอมีบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี บัญชี KU-Google (@ku.th) และบัญชี KU-Office365 (@live.ku.th)
 • ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันตนผ่านระบบ จะต้องยืนยันตนผ่านระบบก่อน จึงจะได้รับบัญชีบริการเสริมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบัญชี KU-Google (@ku.th) และบัญชี KU-Office365 (@live.ku.th)
 • การยืนยันตนผ่านระบบ สำหรับบุคลากร จะต้องใช้ข้อมูลรหัสบัตรประชาชน/รหัสหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) นามสกุลภาษาอังกฤษ และเลือกประเภท || สำหรับนิสิต จะต้องใช้ข้อมูลรหัสบัตรประชาชน/รหัสหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) รหัสนิสิต (เฉพาะตัวเลข ไม่ใส่ b หรือ g นำหน้า) นามสกุลภาษาอังกฤษ และเลือกประเภท

คุณสมบัติระบบ

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ ช่วยอำนวยความสะดวก ดังนี้

 • การยืนยันตนเพื่อขอมีบัญชีผู้ใช้
 • การตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่าน
 • การบริหารจัดการรหัสผ่าน
 • การตรวจสอบข้อมูลบัญชี

ระบบ/บริการที่รองรับการเข้าใช้งาน

เมื่อผู้ใช้งานยืนยันตนเพื่อขอมีบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยแล้ว จะสามารถกำหนดรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง สำหรับเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยรหัสผ่านแบบชุดเดียวกันทุกระบบ (Single Password) ดังนี้

 • ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (เข้าใช้งานได้ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี)
 • ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (เข้าใช้งานได้ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี)
 • บริการ KU-Google ภายใต้โดเมน @ku.th (เข้าใช้งานได้ด้วยบัญชีผู้ใช้ @ku.th)
 • บริการ KU-Microsoft live ภายใด้โดเมน @live.ku.th (เข้าใช้งานได้ด้วยบัญชีผู้ใช้ @live.ku.th)

คู่มือการใช้งาน

 • การยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล (personal information verification) คลิก , YouTube
 • การกู้คืนรหัสผ่าน ในกรณีที่จำรหัสผ่านเดิมไม่ได้ คลิก , YouTube
 • การเปลี่ยนคำตอบ สำหรับการกู้คืนรหัสผ่าน คลิก , YouTube
 • การเปลี่ยนรหัสผ่าน  คลิก , YouTube 

สิทธิ์การใช้งานพื้นฐาน 

รายละเอียดสิทธิ์การใช้งานพื้นฐานของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแยกตามประเภทผู้ใช้ คลิก

ข้อมูลอื่น ๆ

 1. ข้อมูล Attribute Values ที่ให้บริการ คลิก
 2. เอกสารประกอบการสัมมนาผู้ประสานงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (25 มี.ค. 59): เอกสารชุดที่ 1 || เอกสารชุดที่ 2

กรณีไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบได้ ให้แก้ไขเบื้องต้นโดยใช้งานเบราวเซอร์แบบไม่ระบุตัวตน/New Incognito Window (เนื่องจากบางเบราวเซอร์มีการจดจำค่า cache ทำให้ไม่สามารถยืนยันตนได้) หากทำตามคำแนะนำแล้ว ยังไม่สามารถยืนยันตนได้ ให้ดำเนินการติดต่อ HELPDESK สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง)