บริการถ่ายทอดสด (Nontri Live)

บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

nontrilive
  • Nontri Live: บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ งานประชุมวิชาการมก. งานประชุมสามัญใหญ่ประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจะออกอากาศสดตามตารางเวลาและสามารถรับชมย้อนหลังได้ ผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live) ที่เว็บ http://live.ku.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม: งานบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622535-38