บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ทดแทน Microsoft Imagine สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและการออกแบบ (เช่น Windows 10 , Windows Server, SQL Server Standard, Microsoft Project, Microsoft Visio เป็นต้น) โดยนิสิตและอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Science, Technology, Engineering และ Mathematics (STEM)

59285380_3185887664770026_913813992269414400_n

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถสมัครใช้งานที่เว็บ https://portal.azure.com/
ด้วยรหัสบัญชี xxx@live.ku.th
ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บ https://download.ku.ac.th/

จุดบริการ HELPDESK ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (บางเขน)

เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง / ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
โทรศัพท์: 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43
อีเมล.: helpdesk@ku.ac.th

กรณีตรวจสอบอีเมล @ku.th แล้ว ไม่ได้รับอีเมลจากมหาวิทยาลัย หรือได้รับอีเมลแล้ว แต่ไม่สามารถสมัครใช้งานได้ คลิกที่นี่