บริการ Microsoft Imagine

บริการ Microsoft Imagine เป็นบริการเสริมภายใต้บริการของไมโครซอฟท์ (KU Office 365) ที่สนับสนุนการเรียนและการปฏิบัติงานของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องมือ และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อยกระดับความรู้และทักษะ ไม่ว่าเป็นการสร้างเกม  การออกแบบงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่าง  ๆ เพื่อสามารถให้ผู้เรียนสามารถออกไปสู่โลกการทำงานจริงได้

banner-msimagine2

ไมโครซอฟท์ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ Science, Technology, Engineering และ Mathematics (STEM)  ดังนั้น นิสิตและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าวจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ดังนี้

Capture

  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  • วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ทั้งนี้ หากคณะ ภาควิชา หรือสาขาของท่านเกี่ยวข้องกับ STEM (เช่น มีการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์) แต่ไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ HELPDESK ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (บางเขน)


บริการ Microsoft Imagine มีซอฟท์แวร์อะไรให้บริการบ้าง
มีให้บริการหลากหลาย อาทิ Windows8, Access, Project, Visio และอีกมากมาย โดยสามารถเข้าไปเลือกดูในระบบได้หลังจาก Login

unnamed

 จะเข้าระบบเพื่อ Download โปรแกรมในโครงการ Imagine ได้ที่ URL ใด?
 https://ku-ocs.onthehub.com

ลงทะเบียนเพื่อขอมี account ที่ onthehub.com ได้อย่างไร
หลังวัน 25 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 1.) เปิดอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (…..@ku.th) และค้นหา email ที่มีหัวข้อ ( Subject ) ว่า Your school created a Microsoft Imagine WebStore account for you และทำตามขั้นตอนที่ระบุในอีเมลนั้น  2.) ถ้าไม่พบอีเมล์นี้ ให้หาใน Folder SPAM ด้วย 3.) ถ้าหาแล้วหาอีกก็ไม่พบอีเมล์ที่มีหัวข้อดังกล่าว หรือลบอีเมล์นั้นไปแล้ว สามารถส่งแจ้งได้ที่ระบบ itsupport คลิกที่นี่

 ใช้อีเมล์และรหัสผ่านของมหาวิทยาลัยกับ onthehub.com โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านลิงค์ที่ส่งมาในอีเมล์เลยได้หรือไม่
 ไม่สามารถทำได้ จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่ส่งมาในอีเมลเท่านั้น

 ถ้าได้รับอีเมล์ที่มีหัวข้อว่า Your school created a Microsoft Imagine WebStore account for you แล้วจะต้องกดตรงไหนเพื่อลงทะเบียน
 กดที่ Click here to complete your registration แล้วกรอกชื่อ นามสกุล และรหัสผ่าน

unnamed (1)

unnamed (2)

ซอฟท์แวร์ที่ติดตั้ง เช่น ดาวน์โหลดและติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 10 ในเครื่องตนเอง แล้วจะนำไปลงกับเครื่องอื่น ๆ ได้อีกหรือไม่
ไม่ได้ แต่ละซอฟท์แวร์จะอนุญาตให้ใช้ได้เพียงเครื่องเดียว และใช้เพื่อการศึกษาและวิจัยเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้า หากตรวจพบจะยกเลิกสิทธิที่ได้ทั้งหมดทันที

 ซอฟท์แวร์ที่นำมาติดตั้ง มีระยะเวลาในการใช้งานนานเท่าไหร่
 โปรแกรมที่ติดตั้งไปแล้วในเครื่อง จะสามารถใช้ได้ตลอดระยะเวลาแม้จะจบการศึกษาแล้ว แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดใหม่ได้

 ถ้าจะติดตั้งซอฟท์แวร์ในหลาย ๆ เครื่องเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ จะต้องทำอย่างไร
 ขณะนี้ยังไม่มีให้บริการสำหรับห้องปฏิบัติการ

“นิสิตเก่า” ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจะขอมี Account ในโครงการ Imagine  ได้หรือไม่?
 นิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ สำหรับนิสิตปัจจุบัน ที่มี account ของ Imagine และติดตั้งซอฟท์แวร์ไปแล้ว สามารถใช้งานซอฟท์แวร์ได้ตลอด (ห้ามใช้ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์) แม้จะสำเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่จะไม่สามารถเข้าระบบไปดาวน์โหลดซอฟท์แวร์อื่น ๆ ใหม่ได้อีก 

จุดบริการ HELPDESK ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (บางเขน)
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ปิดพักเที่ยง / ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)
โทรศัพท์: 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43
อีเมล.: webmaster-cpc@ku.ac.th และ helpdesk@ku.ac.th

กรณีตรวจสอบอีเมล @ku.th แล้ว ไม่ได้รับอีเมลจากมหาวิทยาลัย หรือได้รับอีเมลแล้ว แต่ไม่สามารถสมัครใช้งานได้ คลิกที่นี่