Category: ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

Timeline หลังประกาศแจ้งปรับลดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน KU Google Drive

📌 หมายเหตุ : ช่องทางการติดต่อในวันปิดทำการ
👉 FB Inbox: m.me/ocs.ku
📧 ส่งอีเมลหาเราได้ที่ helpdesk@ku.ac.th
🌐 ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรือแจ้งปัญหา สอบถามการใช้งาน ได้ที่ https://itsupport.ku.ac.th/

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

เนื่องจากมีผู้ใช้บริการซอฟต์แวร์ Adobe เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความคล่องตัวมากขึ้น สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดังนี้

เพื่อให้สามารถแชร์ซอฟแวร์ Adobe ให้กับผู้ใช้บริการที่รอคิวการใช้งานได้อย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนเมื่อจำเป็นต้องใช้งาน หากหมดอายุการยืมและยังจำเป็นต้องใช้งานอยู่ สามารถลงทะเบียนขอยืมลิขสิทธิ์เพิ่มเติมได้อีก

ประกาศแจ้ง การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive

ตามที่บริษัท Google ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ โดยปรับลดการให้บริการพื้นที่ Google Drive จากแบบไม่จำกัด เป็นแบบ pooled storage เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทาง สบค. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)