Category: ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

เนื่องจากมีผู้ใช้บริการซอฟต์แวร์ Adobe เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความคล่องตัวมากขึ้น สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการยืมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดังนี้

เพื่อให้สามารถแชร์ซอฟแวร์ Adobe ให้กับผู้ใช้บริการที่รอคิวการใช้งานได้อย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนเมื่อจำเป็นต้องใช้งาน หากหมดอายุการยืมและยังจำเป็นต้องใช้งานอยู่ สามารถลงทะเบียนขอยืมลิขสิทธิ์เพิ่มเติมได้อีก

ประกาศแจ้ง การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive

ตามที่บริษัท Google ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ โดยปรับลดการให้บริการพื้นที่ Google Drive จากแบบไม่จำกัด เป็นแบบ pooled storage เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทาง สบค. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

การตรวจคัดกรอง ATK ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.พ. และมาตรการภาครัฐ โดยศูนย์สอบไม่มีข้อกำหนดในการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าสอบ แต่ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือมีอาการบ่งชี้หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง กรุณาพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าสอบ และหากผู้ติดเชื่อมีความประสงค์จะเข้าสอบต้องนำภาพหลักฐาน ATK หรือเอกสาร RT-PCR การติดเชื้อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เพื่อศูนย์สอบจะจัดเตรียมห้องสอบเฉพาะให้ท่าน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2565)

วันที่ 4 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

WELCOME KU82
วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น.

เนื่องด้วยใบรับรองความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย KUWiN จะหมดอายุการใช้งาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการติดตั้งใบรับรองใหม่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องติดตั้งใบรับรองใหม่ด้วย เพื่อรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย KUWiN อีกครั้ง โดยการกดยอมรับใบรับรอง หรือเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่