Category: ประชาสัมพันธ์

การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2562-0951-6 ต่อ 622597, 622594, 622588 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.00 น. หากพ้นกำหนดของระยะเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ และหากผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.00 น. ระบบจะดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบมีลิขสิทธิ์ Eset Endpoint Security

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

บริการ Adobe Creative Cloud รูปแบบใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร เริ่มวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ใช้ KUWIN เป็นเครือข่ายไร้สายหลักเพียงชื่อเดียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต

วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปรับปรุง ระบบ Firewall

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30-18.30 น.
ส่งผลให้ระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ระบบอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย จะใช้งานไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม Openvpn

เนื่องจากโปรแกรม Openvpn มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอยู่เสมอ อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานที่เคยติดตั้งโปรแกรมไว้เป็นระยะเวลานาน หรือ เคยติดตั้ง Openvpn รุ่นเก่า (รุ่นต่ำกว่า 2.4.2) ไม่สามารถเชื่อมต่อ VPN ของมหาวิทยาลัยได้