คู่มือและเอกสารแนะนำ

001 คู่มือการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี สำหรับ Chrome| IE | Firefox 

002 คู่มือการตรวจดูรายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี สำหรับ ChromeIE | Firefox

003 คู่มือการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี สำหรับ Chrome | IE  | Firefox 

004 คู่มือการสร้างกุญแจคู่และ Certificate Signing Request (CSR) สำหรับหน่วยงานที่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง สำหรับ OpenSSL | Windows Server

005 วิธีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ Apache SSL Web Server | Internet Information Services (IIS 6) |   Internet Information Services (IIS 7)

006 คู่มือการติดตั้ง Network Time Protocol Click

007 คู่มือแนะนำการใช้งานเครือข่ายไร้สาย KUWiN Click

008 คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Secure Shell Client บน Windows 98 สำหรับ Putty | SecureCRT | SSHWin

009 คู่มือบริการ Windows Server Update Service (WSUS) Click

010 คู่มือการตั้งค่า Mail Client สำหรับ iPhone | Android (V.4.3) | Android (Kitkat) | Android (Lollipop)

011 คู่มือการใช้งาน KU Cloud Print สำหรับ iPhone | Android | Web Browser

012 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Kaspersky Click

013 คู่มือการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี สำหรับบุคลากร | สำหรับนิสิต | Online 

014 เอกสารประชาสัมพันธ์การบริการสำหรับนิสิต (update: 5-60) Click 

015 นโยบายการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (update: 11-58) Click

016 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน VPN – Virtual Private Network สำหรับ iPhone | Android (V.4.3) | Android (KitKat) | Android (Lollipop)

017 คลังความรู้ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ Click

018 คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive (บัญชี KU-Google @ku.th) Click

019 คู่มือการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจากมัลแวร์ WannaCry คู่มือ  | แผ่นพับ

020 คู่มือการใช้งานระบบเกรดออนไลน์ Click

021 ขั้นตอนการขอใช้ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่) Click

022 คู่มือการเคลียร์แคช (clear cache) บนเบราวเซอร์  Click 

023 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส (โปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย) Click 

024 คู่มือการการตรวจสอบอีเมลสำหรับจัดส่งใบแจ้งเงินเดือน (e-Slip) Click 

025 เอกสารแนะนำบริการสำหรับนิสิต  Click

026 เอกสารแนะนำบริการสำหรับบุคลากร  Click