สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS) ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 เม.ย. 63

📣 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 😷 ⛔ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS) 📅 ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 เม.ย. 63 👉 สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนจองสอบออนไลน์ไว้ติดต่องาน helpdesk ชั้น 2

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อนุญาตให้นิสิตสามารถจองเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อนุญาตให้นิสิตสามารถจองเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์ได้ โดยต้องจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
(สอบระหว่างวันที่ 30 มี.ค. ถึง 10 เม.ย. 63)

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1,000 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1,000 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก Cisco ให้ใช้ระบบการประชุมออนไลน์ (Webex Meetings)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก Cisco ให้ใช้ระบบการประชุมออนไลน์ (Webex Meetings)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเวลาเปิดทำการจุดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเวลาเปิดทำการจุดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 เปิดให้บริการจุดบริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มี.ค. 63 จ.-ศ. เวลา 8.30-16.30 น. และปิดให้บริการนอกเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 16.30-20.30 น. และ ส. เวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดเตรียมแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประชุม ในช่วงการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดเตรียมแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประชุม ในช่วงการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)