ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Microsoft OneDrive

⛔ บริษัท Microsoft ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ โดยจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Microsoft OneDrive, SharePoint, Exchange
✅ ศิษย์เก่า
📅 31 มกราคม 2567
🚫 ศิษย์เก่าจะไม่สามารถเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลบน OneDrive, SharePoint ได้ แต่อ่านและดาวน์โหลดข้อมูลได้
🚫 ไม่สามารถรับอีเมลและเก็บอีเมลใน inbox ได้ จึงควรเปิดใช้งานการส่งต่ออัตโนมัติใน Outlook (forwarding) และเลือกแบบไม่เก็บสำเนา
📅 29 กุมภาพันธ์ 2567
📤 ศิษย์เก่า ย้ายข้อมูลออกจาก OneDrive, SharePoint และ Outlook ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567
✅ อาจารย์ บุคลากร นิสิต
📆 1 มิถุนายน 2567
อาจารย์ บุคลากร นิสิต ต้องปรับลดขนาดของ Microsoft OneDrive ตามที่ได้รับจัดสรรพื้นที่ดังนี้
👉 อาจารย์ = 30 GB
👉 เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และบุคลากรเกษียณ = 10 GB
👉 นิสิต = 4 GB