ขอเชิญชวนบุคลากร และนิสิต มก. ร่วมส่งภาพเข้าประกวด Landmark

📅 ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่ 25 มกราคม – 30 เมษายน 2567

📸 รายละเอียด 👉 https://kasets.art/VcOqr9