Category: รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 มี.ค. 2563