ประกาศลบข้อมูล Google Drive แบบถาวร โดยไม่สามารถกู้คืนมาได้

📌 เรียน ผู้ใช้งาน
✅ ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ขยายระยะเวลาการกู้คืนข้อมูลจนถึงวันที่ 27 เม.ย. 66 สำหรับผู้ที่ใช้พื้นที่ Google Drive เกินโควต้า และได้ผ่อนผันการกู้คืนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กระทบกับผู้ใช้งานให้น้อยที่สุด
⛔ ในวันที่ 8 พ.ค. 66 ข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดต่อขอกู้คืนข้อมูลจะถูก Google ลบแบบถาวรตามลิขสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ดังนั้น สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะขยายเวลาเป็นรอบสุดท้าย
👉 โดยให้กรอกแบบฟอร์มมาที่ https://kasets.art/PGP31E เพื่อขอกู้คืนข้อมูลใน Google Drive ภายในวันที่ 8 พ.ค. 66 โดยหลังจากวันที่ 8 พ.ค. 66 Google จะดำเนินการลบข้อมูลแบบถาวรและไม่สามารถกู้คืนมาได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 🙏

📌 หมายเหตุ : ศิษย์เก่าได้โควต้า 2 GB