โปรแกรม Foxit PDF Editor for Education

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ Thai University Consortium ได้รับการจัดสรรลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Foxit PDF Editor for Education สำหรับบุคลากร เพื่อใช้สำหรับการอ่านและแก้ไขเนื้อหาเอกสารไฟล์ PDF ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรม Foxit ได้ทั้ง 4 รูปแบบ
✅ Windows (Foxit PDF Editor Pro Windows)
✅ Macbook (Foxit PDF Editor for Mac)
✅ Mobile Device iOS และ Android (Foxit PDF Editor)

✅ Foxit Cloud (Foxit PDF Editor Cloud) ผ่านทางเว็บ https://pdfonline.foxit.com/

📌 เงื่อนไขการใช้งาน

1 บัญชีสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ 2 อุปกรณ์ ลงชื่อด้วยบัญชีผู้ใช้ KU Google (@ku.th) ระยะเวลาการใช้งาน ถึงวันที่ 1 เมษายน 2567 หรือจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เลือกลิขสิทธิ์การใช้งาน “Thai University Consortium Organization Service”

👉 คู่มือการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรม Foxit PDF EDITOR PRO 12
👉 คู่มือการติดตั้ง Mac OS โปรแกรม Foxit PDF EDITOR
https://kasets.art/JPTG6o
📹 วิดีโอวิธีติดตั้งโปรแกรม Foxit PDF Editor
https://kasets.art/eS0oFR

⛔ หมายเหตุ สามารถใช้ version 12 เท่านั้น ไม่สามารถใช้ version 13 ได้

ดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit