สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เลื่อนเวลาการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วันพุธที่ 24 ม.ค. 67

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510
วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.)