สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ถึงวันที่ 22 เม.ย. 67

ขยายประกาศรับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510
วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.)