สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 29 พ.ค. 2563

👉 รายละเอียด https://www.ku.ac.th/kunews/news63/4/jobocs.pdf

🔖 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)