ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง ชุดที่ 1 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ราคากลางแบตเตอรี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)