บริการแอพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาบริการแอพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ผ่านอุปกรณ์ที่พกพาไว้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเพื่อให้สอดรับกับความหน้าของเทคโนโลยีทางไอทีในยุคปัจจุบัน ดังนี้

application-phone

  • NisitKU: แอพลิเคชั่นระบบสารสนเทศนิสิตบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน สำหรับตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสิทธิ์และกำหนดเวลาการลงทะเบียน ผลการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน และตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคาร Android  | iOS  
  • InsideKU: แอพลิเคชั่นสำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ อาทิ การค้นหาข้อมูลหน่วยงาน คณะ แผนที่ตั้งอาคาร ร้านสะดวกซื้อ เอทีเอ็ม จุดจอดรถจักรยาน Android | iOS  
  • KingRama9@KU: ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน Mobile Application KingRama9@KU “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์” รวมภาพและเรื่องราวสุดประทับใจ ครั้งเสด็จฯ ม.เกษตรศาสตร์แต่ละทศวรรษ ในรูปแบบ Timeline พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนผ่านแอพได้ทันที Android | iOS
  • KU4.0: แอพลิเคชั่นแต่งภาพด้วยกรอบ KU for SMART AGRICULTURE 4.0 สำหรับประชาคม มก. รวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยการใช้ภาพที่ใส่กรอบ KU for SMART AGRICULTURE 4.0 ใน SOCIAL MEDIA Android | iOS
  • เกษตรแฟร์: แอพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานเกษตรแฟร์ประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน อาทิ แผนผัง จุดบริการปฐมพยาบาล ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ซึ่งจะอัพเดทข้อมูลเป็นรายปีทุกปี Android
  • รับปริญญา มก.: แอพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บัณฑิต และผู้ปกครอง อาทิ กำหนดการ วันและเวลาซ้อมใหญ่และรับจริง แผนผังจุดบริการที่นั่ง และยังสามารถรับชมพิธีแบบออนไลน์ (ถ่ายทอดสด) ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ Android
  • KUWiN Tools – Auto Login: แอพลิเคชั่นสำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติ เพียงดาวน์โหลด ติดตั้ง และตั้งค่าในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สายได้แบบอัตโนมัติในครั้งต่อไป Android [พัฒนาโดยนายกษม โคตรอาษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.]