เว็บมก. ครองแชมป์อันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ครั้งซ้อน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเว็บที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการ Microsoft Imagine

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต และอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM More »

 

Online KU Network Status Report Form (Trial Version)

We provide Online KU Network Status Report Form (Trial Version – BKN Campus) for KU Student and Staff can submit the form with network status, area, type of network and other information to us

Digital Transformation for KU executives

Digital Transformation for KU executives seminar on September 14, 2017  from 12.00 p.m. – 4.00 p.m. at room 406, 4th floor of OCS building.

Visitors from Rangsit University – IT Department

August 11, 2017 – Visitors from Rangsit University – IT Department amount 15 persons visited Office of Computer Services; KU Data Center ,  Quality Assurance Support System (QA) and Qualifications Framework for Nation Higher Education

Website of Kasetsart University won 1st ranking

Kasetsart University website won 1st ranking of Country, 58th ranking of Asia and 422nd ranking of World from 13,000 universities by uniRank ™ (formerly 4 International Colleges & Universities or 4icu.org), Australia.

OCS MEET&GREET 2017

Office of Computer Services by Corporate Communication department provide “OCS MEET&GREET 2017″ activities for  introducing IT knowledge and services to KU Student and Staff at the Faculty.