Mobile App. … NisitKU และ InsideKU อัพเดทใหม่

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาบริการแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนสำหรับอำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยมีการอัพเดทและปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ รายละเอียดดังนี้

update

รายละเอียดเพิ่มเติม