เปิดตัว !! บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่ กับ Adobe CC

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ใหม่อีก 1 ชุดโปรแกรม คือ Adobe Creative Cloud (Adobe CC) ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมออกแบบและจัดการเอกสารที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS ดังนี้

FB-creative

  • Adobe Acrobat Pro DC : โปรแกรมสำหรับจัดการไฟล์ PDF อาทิ การสร้าง แก้ไข และอ่านไฟล์
  • Adobe Photoshop CC (2017) : โปรแกรมตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก สำหรับงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย
  • Adobe Illustrator CC (2017) : โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector Graphic อาทิ งานออกแบบโลโก้  ออกแบบตกแต่งภายใน สิ่งพิมพ์ โฆษณา  วาดภาพประกอบ  สถาปัตยกรรม แบบสิ่งทอ แบบบรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ และแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น

อาจารย์และบุคลากร มก. สามารถดาวน์โหลดออนไลน์ ได้ที่ https://download.ku.ac.th ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี [**บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดเก็บจำนวนครั้งการดาวน์โหลด และให้บริการสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ห้ามแจกจ่าย จำหน่าย หรือเผยแพร่ทางพาณิชย์**]

เกร็ดความรู้: Adobe Creative Cloud (Adobe CC) เป็นชุดโปรแกรมที่ Adobe ให้บริการทดแทน Adobe Creative Suite (Adobe CS) ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และครอบคลุมลักษณะงานออกแบบในทุก ๆ ประเภท

**สำหรับนิสิต มก. นำบัตรนิสิตพร้อมเครื่องที่จะติดตั้ง ติดต่อจุดบริการ HELPDESK ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นรายไป**

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์อื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายบริการสารสนเทศ – HELPDESK โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43 อีเมล. helpdesk@ku.ac.th