FAQ ระบบอินเทอร์เน็ตล็อกอินรูปแบบใหม่

ถาม-ตอบการใช้งานระบบล็อกอินรูปแบบใหม่สำหรับผู้ใช้งาน More »

เว็บมก. ได้รับการจัดอันดับเว็บอันดับที่ 2 ของประเทศ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเว็บที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดอันดับที่ 2 ของประเทศ โดย uniRank TM More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการ Microsoft Imagine

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต และอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM More »

 

ขอเชิญสมัครร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 26

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อายุ 9-15 ปี) เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว – Crystal Brain Youth Camp รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 23-27 เม.ย. 2561

กำหนดประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศมก. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 550 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 550 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศสบค. เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 1 รายการ (รถยนต์)

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ  คือ รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA HILUX SPORT RIDER

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมหารือแนวทางดำเนินการด้านสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 33