บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย ส่งเสริมให้ใช้งานโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง อาทิ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส More »

เว็บมก. ได้รับการจัดอันดับเว็บอันดับที่ 2 ของประเทศ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเว็บที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุดอันดับที่ 2 ของประเทศ โดย uniRank TM More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการ Microsoft Imagine

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต และอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM More »

 

ประกาศมก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้อง Data Center (ศูนย์ข้อมูล) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00-22.00 น. โดยจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายได้ในช่วงเวลาดำเนินการ

ประกาศมก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น.