คำถามเกี่ยวกับ: บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

คำถามเกี่ยวกับ: บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ถาม: หากต้องการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ สามารถเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ใด
ตอบ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการระบบรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ ที่เว็บไซต์ http://webmail.ku.ac.th โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

ถาม: หากต้องการรับส่งจดหมายผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ จะต้องทำอย่างไร
ตอบ: การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Outlook นั้น เราเรียกว่า ระบบเมลไคล์เอนต์ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการตั้งค่าที่อุปกรณ์ที่จะใช้งาน โดยมีคู่มือการติดตั้งตามชนิดของอุปกรณ์ ที่เว็บ https://nontri.ku.ac.th/tools/manual.php 

ถาม: ไฟล์ที่แนบไปกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกินเท่าไร
ตอบ: เมื่อต้องการแนบไฟล์พร้อมเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไฟล์และข้อความที่จะส่งจะต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB

ถาม: ไฟล์ที่ถูกตรวจสอบ เมื่อมีการแนบไฟล์ในอีเมล
ตอบ: ไฟล์ที่มีการตรวจสอบ และไม่สามารถแนบไฟล์ในอีเมลได้ แม้กระทั้งบีบอัด ควรหลีกเลี่ยงการส่งเมล์ที่มีไฟล์ดังต่อไปนี้แนบกับอีเมล (*.scr *.bat *.com *.exe *.dll *.vbs *.vbe *.pif *.eml *.cmd *.hlp *.mht *.wab *.bas *.lnk *.dbx *.shs *.hta *.wsf *.wsh *.wse และ *.wmf)

ถาม: กรณีต้องการตรวจสอบปริมาณโควต้าการใช้งานของตนเอง สามารถตรวจสอบได้อย่างไร

ตอบ: ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบปริมาณโควต้าการใช้งานอีเมลด้วยตนเองได้ ที่เว็บไซต์ https://nontri.ku.ac.th/tools/chkquota.php ว่ามีการใช้เนื้อที่เก็บจดหมายไปเท่าใด และคงเหลือเนื้อที่เก็บจดหมายอีกเท่าใด เกินโควต้าหรือไม่ รวมถึงยังสามารถตรวจสอบปริมาณโควต้าในกรณีที่ไม่สามารถรับจดหมายเข้าได้ อาจเกิดจากสาเหตุปริมาณโควต้าเต็มได้

ถาม: จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มีอายุการใช้งานหรือไม่
ตอบ: จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิต เมื่อได้รับแล้ว หากไม่มีการใช้งานใด ๆ ทางระบบจะไม่ตัดสิทธิการใช้งาน นิสิตสามารถใช้ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และเมื่อนิสิตจบการศึกษา ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นบุคลากรที่พ้นสภาพจากมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตเก่าที่ยังไม่มีและต้องการใช้งานสามารถแจ้งความประสงค์ขอมีสิทธิใช้งานได้ที่ คลิก

ถาม: เราสามารถจัดการกับอีเมลที่เข้าข่ายสแปมเมลและไวรัสได้อย่างไร
ตอบ: ผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาได้รับอีเมลขยะ อาทิ อีเมลขายสินค้าและบริการ อีเมลที่ประสงค์ขอข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่าน หรืออีเมลที่ประสงค์ให้ส่งต่อไปยังบุคคลอื่นจำนวนมาก อีเมลเหล่านี้เข้าข่ายสแปมเมลและอีเมลหลอกลวง สามารถส่งต่อ (Forward) อีเมลดังกล่าวมาที่ antispam@ku.ac.th ขั้นตอนดังนี้ คลิก