บริการบัญชี KU-Google

บริการชื่อบัญชีผู้ใช้ และอีเมล KU-Google ในรูปแบบ @ku.th สำหรับเข้าใช้บริการของ Google for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Google เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือการเรียนการสอนสมัยใหม่ ภายใต้การให้บริการด้วยพื้นที่แบบไม่จำกัด (Unlimited) และสามารถใช้บริการได้ตลอดชีพ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ (ดังนั้น นิสิตที่จบการศึกษาแล้วจึงควรมีอีเมลสำรองอื่น หรือแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรองอื่นในการใช้งานด้วย) ประกอบด้วย

banner-loginKGG

 


ขอมีบัญชีได้ที่ https://accounts.ku.ac.th
 • หากผู้ใช้งานยังไม่เคยยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ ให้ดำเนินการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบก่อน แล้วจะได้รับบัญชี @ku.th
 • หากผู้ใช้งานเคยยืนยันตัวบุคคลแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบ https://accounts.ku.ac.th ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีของตนเอง ในเมนู “ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และอีเมลสำรอง” ดังภาพด้านล่าง

Capture2

 • Google Mail: พื้นที่รับส่งอีเมล | **นิสิตรหัส 58 เป็นต้นไป จะใช้อีเมล ku-google ในรูปแบบ @ku.th ทดแทน @ku.ac.th)
 • Google Drive: พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Unlimited) | คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive คลิ๊ก
 • Google Search: บริการค้นหาข้อมูล
 • Google Plus: เครือข่ายสังคมออนไลน์
 • Google Classroom: บริการห้องเรียนออนไลน์ (**เฉพาะอาจารย์เท่านั้นที่สามารถสร้างห้องเรียนได้)
 • Google Group: กลุ่มชุมชนออนไลน์
 • Google Map: บริการค้นหาแผนที่
 • Google Translate: บริการแปลภาษา
 • Google Calendar: บริการปฏิทินนัดหมายออนไลน์
 • Google Form: บริการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
 • Google Document: บริการสร้างเอกสารออนไลน์ อาทิ Word, Excel และ Powerpoint
 • Google Site: บริการสร้างเว็บไซต์ออนไลน์
 • Google Hangouts: บริการประชุมและถ่ายทอดสดออนไลน์

บริการภายใต้บัญชี @ku.th สามารถเข้าใช้งาน ได้ที่ http://mail.ku.th หรือ http://gmail.com ด้วยบัญชีผู้ใช้ KU-Google ในรูปแบบ @ku.th และรหัสผ่านตัวเดียวกัน กับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี และบัญชี KU-Microsoft Office 365

กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถกู้คืนรหัสผ่านด้วยระบบออนไลน์ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th/

ข้อควรรู้

 • บัญชี @ku.th ที่ได้รับนี้เป็นบัญชีใหม่เฉพาะ แยกออกจากบัญชีหลักเดิม @ku.ac.th
 • บัญชี @ku.th จัดเป็นบัญชีเสริม ซึ่งมอบเป็นสิทธิ์พิเศษให้ผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงแอพลิเคชัน Google for Education เช่น Mail, Drive, Site, Classroom, Calendar, Hangout, Search, Maps, Translate โดยได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google Drive แบบไม่จำกัด สามารถใช้บัญชี @ku.th ได้ตลอดชีพ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ (ศึกษาข้อกำหนดการใช้งานได้ ที่นี่)
 • หากผู้ใช้มีบัญชี Gmail อยู่ก่อนแล้ว ผู้ใช้ยังคงใช้บัญชีนั้นได้ตามปกติ โดยไม่เกี่ยวข้องกันกับบัญชี @ku.th
 • บริหารจัดการบัญชี อาทิ เปลี่ยนรหัสผ่าน ตั้งค่าอีเมลสำรอง คำถามคำตอบในการกู้คืนรหัสผ่าน ได้ที่ https://accounts.ku.ac.th
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือว่าบัญชีทางการยังคงอยู่ภายใต้โดเมน @ku.ac.th เพื่อเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และขอให้บุคลากรใช้อีเมล @ku.ac.th ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
 • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหาระบบบริหารจัดการผู้ใช้ (Identity Management – IDM) เพื่อให้รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี บัญชีผู้ใช้ของ KU-Google และบัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365 เป็นรหัสผ่านชุดเดียวกันแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม: Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 อีเมล. help@ku.ac.th, webmaster-cpc@ku.ac.th