บริการแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายระบบสารสนเทศ พัฒนาบริการแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ผ่านอุปกรณ์พกพา รวมถึงเพื่อให้สอดรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดังนี้

application-phone

  • KULife :  เป็น mobile application สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระยะแรกเฉพาะบุคลากรที่เคยได้รับสลิปเงินเดือนจากกองคลัง) เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับยุคดิจิทัลและสนับสนุนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 Android | iOS  
  • iDKU : สร้างกรอบรูป iDKU สำหรับภาพถ่ายหรือภาพบุคคลเพื่อนำไปใช้สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการแสดงอัตลักษณ์และตัวตนของนิสิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดอันดับ TOP VOTE เช่น การประกวดดาว-เดือนคณะผ่านแอพ iDKU ได้ Android | iOS 
  • NisitKU: แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศนิสิตบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน สำหรับตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบสิทธิ์และกำหนดเวลาการลงทะเบียน ผลการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน และตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินผ่านธนาคาร Android  | iOS
  • InsideKU: แอปพลิเคชันสำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ อาทิ การค้นหาข้อมูลหน่วยงาน คณะ แผนที่ตั้งอาคาร ร้านสะดวกซื้อ เอทีเอ็ม จุดจอดรถจักรยาน Android | iOS 
  • KingRama9@KU: ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน Mobile Application KingRama9@KU “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์” รวมภาพและเรื่องราวสุดประทับใจ ครั้งเสด็จฯ ม.เกษตรศาสตร์แต่ละทศวรรษ ในรูปแบบ Timeline พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนผ่านแอปได้ทันที Android | iOS
  • KU4.0: แอปพลิเคชันแต่งภาพด้วยกรอบ KU for SMART AGRICULTURE 4.0 สำหรับประชาคม มก. รวมพลังขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยการใช้ภาพที่ใส่กรอบ KU for SMART AGRICULTURE 4.0 ใน SOCIAL MEDIA Android | iOS
  • เกษตรแฟร์: แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานเกษตรแฟร์ประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน อาทิ แผนผัง จุดบริการปฐมพยาบาล ร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ซึ่งจะอัปเดตข้อมูลเป็นรายปีทุกปี Android
  • รับปริญญา มก.: แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บัณฑิต และผู้ปกครอง อาทิ กำหนดการ วันและเวลาซ้อมใหญ่และรับจริง แผนผังจุดบริการที่นั่ง และยังสามารถรับชมพิธีแบบออนไลน์ (ถ่ายทอดสด) ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ Android
  • KUWiN Tools – Auto Login: แอปพลิเคชันสำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติ เพียงดาวน์โหลด ติดตั้ง และตั้งค่าในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายไร้สายได้แบบอัตโนมัติในครั้งต่อไป [พัฒนาโดยนายกษม โคตรอาษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.] **แอปพลิเคชัน KUWiN Tools จะหยุดการพัฒนาในวันที่ 15 มกราคม 2561 นี้ / This application will no longer be supported on January 15th, 2018.**