เว็บมก. ครองแชมป์อันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ครั้งซ้อน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเว็บที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการ Microsoft Imagine

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต และอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM More »

 

KU for Smart Agriculture 4.0

Become part of the innovation of the land of science to bring Thailand and farmers to Smart Agriculture 4.0.

Kasetsart University is hosting the Digital University Forum

March 17, 2017 – Kasetsart University by Asst.Prof.Putchong UTHAYOPAS – Acting Vice President for Information Technology welcome executives visitors from leading Universities to discussing Digital University through Thailand 4.0 concept.

e-Assessment – Final semester of 2016

Kasaetsart University has a schedule of e-Assessment (Final semester of 2016 – round 1) during March 13-17, 2017

Computer Training Courses 2017 for general public

Office of Computer Services by Training and Electronic Media Division provide Computer Training Courses 2017 for General Public.

Updates !! NisitKU and InsideKU Apps.

Office of Computer Services by Information System Division provide Mobile Applications; NisitKU and InsideKU Apps. via iOS / Android for sevicing KU Student and Staff