ภูมิพล กษัตริยาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ More »

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

เว็บมก. ครองแชมป์อันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ครั้งซ้อน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับเว็บที่มีการสืบค้นและเข้าชมมากที่สุด More »

 

แบบฟอร์มแจ้งข้อขัดข้องเครือข่าย (เวอร์ชั่นทดสอบ)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำแบบฟอร์มรับแจ้งข้อขัดข้องเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (เวอร์ชั่นทดสอบ) สำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งสถานะการใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (บางเขน)

ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Transformation สำหรับผู้บริหาร”

ขอเชิญผู้บริหารหน่วยงานและคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Transformation สำหรับผู้บริหาร” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 6 อัตรา กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00-17.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมดูงานการบริหารจัดการห้องศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Data Center)  ระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพ (QA) และงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมให้บริการระบบลงนามดิจิทัลผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมให้บริการระบบลงนามดิจิทัลผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี