ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย ส่งเสริมให้ใช้งานโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง อาทิ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส More »

 

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,130 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,130 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไอทีแสควร์ ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไอทีแสควร์ ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,130 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,130 License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไอทีแสควร์ ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไอทีแสควร์ ระยะเวลา 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)