ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์ม

reg_now_button-(2)

  • แบบฟอร์ม

001 ขอพื้นที่โฮมเพจสำหรับงานประชุมวิชาการ ที่เว็บ https://svregis.ku.ac.th

002 ลงทะเบียนขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่เว็บ https://accounts.ku.ac.th

003 แบบคำขอเพิ่มโควต้าแบนด์วิธการใช้งานเครือข่าย Word | PDF

004 แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราวจำนวนมาก Word | PDF
(สำหรับงานประชุมวิชาการ/งานฝึกอบรม)

005 ขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์และเปิดบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่เว็บ https://svregis.ku.ac.th

006 ขออนุญาตเปิดบริการเซิร์ฟเวอร์ ที่เว็บ https://svregis.ku.ac.th

007 แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งานชั่วคราว(สำหรับอาจารย์พิเศษ/ ลูกจ้างหน่วยงาน มก. / โครงการร่วมมือกับ มก. ) Word | PDF

008 การขอพื้นที่โฮมเพจของหน่วยงานมก. (บางเขน) ที่เว็บ https://svregis.ku.ac.th

009 สมัครบริการ Microsoft Imagine สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอีเมลหรือพบข้อขัดข้องจากอีเมล ที่เว็บ http://itsupport.ku.ac.th  (วิธีการใช้บริการ คลิกที่นี่)

010 แบบฟอร์มการขอชื่อ e-Mail Address ของหน่วยงาน Word | PDF

011 แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้ KU-GOOGLE (@ku.th) สำหรับนิสิตเก่า Word | PDF | Online Form

012 แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้ KU-GOOGLE (@ku.th) สำหรับหน่วยงาน Word | PDF

013 ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ | พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ | ลูกจ้างชั่วคราว | ลูกจ้างโครงการ | คำรับรองการสมัครงาน

014 แจ้งปัญหาการใช้งานบัญชี KU-Google (@ku.th) ที่อีเมล helpdesk@ku.ac.th  

015 แจ้งปัญหาการใช้งานบัญชี KU-Microsoft Office365 (@live.ku.th) ที่อีเมล helpdesk@ku.ac.th  

016 แบบฟอร์มขอใช้ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่) Word

017 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  PDF | Word  

018 แบบฟอร์มขอชื่ออีเมลแบบกลุ่มอัตโนมัติ (Mailing lists) PDF 

019 แบบฟอร์มขอใช้บริการ Co-location https://goo.gl/Rc7pvv  

020 แบบฟอร์มขอใช้บริการ VPS (Virtual Private Server) https://goo.gl/43ghgB  

021 แบบฟอร์มขอใช้บริการ ระบบยืนยันตัวบุคคลส่วนกลาง OAuth2 ของโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   PDF | Word  

 

reg_now_button-(2)

  • คู่มือและเอกสารแนะนำ

001 คู่มือการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี สำหรับ IE | Netscape | Firefox | Linux | Safari

002 คู่มือการตรวจดูรายละเอียดของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี สำหรับ IE | Netscape | Firefox

003 คู่มือการลบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายนนทรี สำหรับ IE | Netscape | Firefox | Opera

004 คู่มือการสร้างกุญแจคู่และ Certificate Signing Request (CSR) สำหรับหน่วยงานที่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง สำหรับ OpenSSL | Windows Server

005 วิธีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ Apache SSL Web Server | Internet Information Services (IIS)

006 คู่มือการติดตั้ง Network Time Protocol Click

007 คู่มือแนะนำการใช้งานเครือข่ายไร้สาย KUWiN Click

008 คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Secure Shell Client บน Windows 98 สำหรับ Putty | SecureCRT | SSHWin

009 คู่มือบริการ Windows Server Update Service (WSUS) Click

010 คู่มือการตั้งค่า Mail Client สำหรับ iPhone | Android (V.4.3) | Android (Kitkat)Android (Lollipop)

011 คู่มือการใช้งาน KU Cloud Print สำหรับ iPhone | Android | Web Browser

012 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Kaspersky Click

013 คู่มือการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี สำหรับบุคลากร | สำหรับนิสิตOnline 

014 เอกสารประชาสัมพันธ์การบริการสำหรับนิสิต (update: 5-60) Click 

015 นโยบายการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (update: 11-58) Click

016 การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน VPN – Virtual Private Network สำหรับ iPhone | Android (V.4.3) | Android (KitKat) | Android (Lollipop)

017 คลังความรู้ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ Click

018 คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive (บัญชี KU-Google @ku.th) Click

019 คู่มือการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ปลอดภัยจากมัลแวร์ WannaCry คู่มือ  | แผ่นพับ

020 คู่มือการใช้งานระบบเกรดออนไลน์ Click

021 ขั้นตอนการขอใช้ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับเจ้าหน้าที่) Click

022 คู่มือการเคลียร์แคช (clear cache) บนเบราวเซอร์  Click 

023 คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส (โปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย) Click 

024 คู่มือการการตรวจสอบอีเมลสำหรับจัดส่งใบแจ้งเงินเดือน (e-Slip) Click 

025 เอกสารแนะนำบริการสำหรับนิสิต  Click 

026 เอกสารแนะนำบริการสำหรับบุคลากรและหน่วยงาน Click